Rimkų šaltinio vandens tyrimas


Besidomėdami gamta ir jos teikiamais malonumais, sutikome daug įvairaus amžiaus žmonių, kurie geria Rimkų šaltinio vandenį. Daugelis iš jų prie šaltinio atvažiuoja nuolat, kad šio vandens parsivežtų namo: vieni – gėlėms laistyti, kiti – gerti ir vartoti. Kai kurie žmonės tiki, kad šaltinio vanduo yra švaresnis ir sveikesnis jų organizmui, tačiau ar galima apie vandens kokybę spręsti nežinant jo sudėties?

Siekdami informuoti visuomenę apie Rimkų šaltinio vandens sudėtį, vykdome projektą „Šaltinėlis“. Norime suteikti žinių apie vandens sudėtį, kad žmonės patys galėtų nuspręsti teisingai: vartoti tokį vandenį ar ne. Ištyrėme šaltinio vandens cheminę ir biologinę sudėtį, vietoje įrengėme informacinę lentelę su tyrimo rezultatais. Tai yra mūsų antrasis tyrimas, todėl jau dabar galime palyginti 2014-2016 m. duomenų pokyčius.

Kviečiame susipažinti su rezultatais ir pasidalinti informacija su draugais, o taip pat aplankyti Rimkų šaltinį. Jeigu žinote, kur yra kitų šaltinių, parašykite mums apie tai ir mes pasistengsime juos ištirti. Dėkojame AB „Klaipėdos vanduo“ už bendradarbiavimą ir Artūrui Šulcui už pagalbą inicijuojant projektą 2014 m.

Kaip mums paaiškino Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto doc. Midona Dapkienė, geriamojo vandens kokybė yra tiriama pagal parametrus, kurie nurodyti dokumente LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 24 : 2003 „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI“. Dažniausiai nustatomi šie rodikliai: nitratai, nitritai, amonio jonai, geležis, deguonies kiekis, pH, savitasis elektros laidis, kietumas, fosfatai ir mikrobiologiniai rodikliai (koliforminės b., žarniniai enterokokai).

„Išanalizavus Jūsų pateiktus šaltinio tyrimų rezultatus, galiu konstatuoti, kad iš principo vanduo yra geros kokybės. Ypač svarbu, kad nėra bakteriologinio užterštumo. Tai pagal pateiktus rodiklius galite jį gerti.

Permanganatinė oksidacija rodo šiek tiek organikos, bet tai sunku sukontroliuoti (gal netgi tyrimui indas nebuvo labai švarus), juolab, kad šiais metais ji tikrai nedidelė.

Vienintelis rodiklis, kuris nėra geras yra nitratai. Šiais metais jų buvo mėginyje 12,1 mg/l, o 2014 – 5,87 mg/l. Nors norma suaugusiems yra iki 50 mg/l, tačiau vaikams tik iki 10 mg/l. Taigi šiuo metu jiems gerti tokį vandenį nėra gerai. Tačiau gera žinia yra tai, kad greičiausiai ši koncentracija neužilgo sumažės. Mat 2014 m. Jūs ėmėte mėginį sausio mėnesį, kai žemė buvo įšalusi, o šiemet kovą, kai daug kritulių, atlydys, ir vanduo filtruojasi iš aplinkinių teritorijų (gal ir jūsų paminėto lauko) ir papildo požeminius vandenis. Manau, kad sausuoju periodu ši koncentracija vėl sumažės. Tačiau jei laukas įtakoja, palijus vėl gali padidėti. Vasarą paprastai kartoti tyrimą netikslinga (sausa), geriau rudenį. Beje, tai rodo dar ir dvigubai padidėjęs amonio kiekis lyginant su ankstesniais metais.

Dėl gamyklos, tai svarbu žinoti, ką konkrečiai ji gamina, gal reikėtų pvz., išsitirti sunkiuosius metalus, o dėl lauko gal ir pesticidų likučius.“

Aleksandro Stulginskio universiteto
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto
doc. Midona Dapkienė

Šaltinis randasi miške, netoli Mažosios Lietuvos g., nuoroda žemėlapyje puslapio apačioje.

Tiriami elementai Norma Rastas kiekis Pokytis
2014-2016 m.
2014 m. 2016 m.
Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai 6.5-9.5 7.64 7.83 0.19
Savitasis elektrinis laidis µS cm-1, 20°C 2500 642 579 -63
Amonis, mgl 0.5 0.008 0.016 0.008
Drumstumas, DV pagal formaziną 4 0.36 0.16 -0.2
Fluoridas, mg/l 1.5 0.1 0.27 0.17
Nitritai, mg/l 0.5 0.004 0.003 -0.001
Nitratai, mg/l 50 5.87 12.1 6.23
Boras, mg/l 1 0.02 0.06 0.04
Bendroji geležis, µg/l 200 25 18 -7
Sulfatai, mg/l 250 31 21.3 -9.7
Natris, mg/l 200 13.2 9.5 -3.7
Manganas, µg/l 50 10 10 0
Permanganato indeksas, mg/l O2 5 3.23 0.5 -2.73
Bendras kietumas, mmol/l 3.5 3.34 3.54 0.2
Chloridai, mg/l 250 12.5 11.4 -1.1
Žarnininės lazdelės (Escherichia coli), sk. 100 ml vandens 0 0 0 0
Koliforminės bakterijos, sk. 100 ml vandens 0 0 0
Žarnininiai enterokokai, sk. 100 ml vandens 0 0 0 0
Kolonijas sud. Vnt. (22°C), sk. 1 ml. be nebūd. pok. 55 55

Rinku saltinio vandens sudeties pokytis 2014-2016

Rimkų šaltinis

Paskelbta 2014-01-14

Partneriai

Comments are closed


Susisiek

KLUBAS „MES GALIM“ © Visos teisės saugomos
Naudojimosi taisyklės | Privatumo politika | Asmens duomenų tvarkymas